Het centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis der Nederlandse Joden houdt zich bezig met de geschiedenis, de cultuur en de tradities van de Nederlandse Joden. Dit omvat onder meer de Sefardische en de Asjkenazische Joden, hun sociale en culturele geschiedenis, hun literatuur, hun denkwereld en kunst, zowel in Nederland als daarbuiten. 

Het doel van het centrum is in het algemeen gesproken het stimuleren en initiëren van wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlands-Joodse geschiedenis in de meest ruime zin van het woord. Hiertoe wordt iedere drie jaar een symposium georganiseerd, afwisselend in Israël en Nederland. Tevens worden onderzoeksprojecten uitgevoerd die betrekking kunnen hebben op velerlei onderwerpen zoals de geschiedenis van de Portugese Joden in de 17de en 18de eeuw, oral history, chazanoet, vertaling van boeken en documenten naar het Ivriet etc. In het centrum is een unieke collectie gehuisvest van duizenden boeken en archiefmateriaal zoals tijdschriften, documenten en audiovisueel materiaal. De collectie wordt voortdurend uitgebreid en het catalogussysteem wordt gemoderniseerd. Er zijn plannen om binnen afzienbare tijd een audiovisuele afdeling op te richten waarbij het beeld- en geluidsmateriaal dan ook via de website toegankelijk zal zijn. 

Het centrum, opgericht in 1968 op initiatief van Dr. Jozeph Michman z"l, werd in 1972 een onderdeel van de  Hebreeuwse Universiteit in JeruzalemDe academische activiteiten van het centrum worden sindsdien gecoördineerd binnen het kader van het Ben-Zion Dinur Instituut voor Onderzoek naar Joodse Geschiedenis. Dit is een groot onderzoeksinstituut voor Joodse Studies aan de Hebreeuwse Universiteit met als doelstelling het bevorderen van onderzoek naar en het publiceren over Joodse geschiedenis in Israël en de Diaspora. 


Het centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis der Nederlandse Joden wordt bestuurd door een Academische Raad die het centrum adviseert en toezicht houdt op de onderzoeksprojecten. De Academische Raad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Het centrum heeft zowel in Israël als in Nederland een ondersteunende organisatie van Vrienden.

 

Agenda

World Congress of Jewish Studies (6-8 augustus 2017)

Nederlandse sessie op 7 augustus 2017, Hebrew Univerity, Mnt. Scopus, Jeruzalem 

Voor meer informatie klik hier

 

.