Studiedag Yad Vashem

Studiedag Yad Vashem

Studiedag Yad Vashem in de School voor Shoa-onderwijs van Yad Vashem op 18 mei 2017 - zeven boeken over de Shoa in Nederland

Verslag van Chava Dinner


Officieel zijn in de laatste drie jaren zes boeken gepubliceerd die betrekking hebben op de Joden in Nederland tijdens de Shoa.


Dit was de aanleiding van deze studiedag, georganiseerd door de uitgeverij van Yad Vashem en prof. Dan Michman, om aan deze boeken een aanbieding te wijden en publieke aandacht te schenken.


De boeken die vanuit het Nederlands zijn vertaald "Slotakkoord der kinderjaren, het Joodse lyceum in de Haag 1941-1943" van Wally de Lange, "Amor Fati - zeven opstellen over Bergen-Belsen" van Abel J. Herzberg, het vertaalde manuscript van het dagboek van Miep Groenendijk, een vrouw die onderdak gaf aan een Joods kind, en het al een paar jaren eerder gepubliceerde boek over haar onverzonden brieven van Mirjam Bolle. Daarenboven kwamen nog twee jeugdboeken, die uit het Engels vertaald zijn ter sprake: "Mijn leven in een kippenhok" met originele tekeningen, "Vier hele stenen - memoires van een kind in Bergen-Belsen", en last but not least het in het Hebreeuws geschreven "Verraad, Collaboratie en Redding", van Pinchas Bar-Efrat.


De studiedag, bezocht door meer dan honderd deelnemers, in de Hebreeuwse taal, werd ingeleid door André Boers, voorzitter van het bestuur van het Centrum voor Onderzoek naar het Nederlandse Jodendom, waarna prof. Dan Michman de eerste zitting opende en verslag gaf over het recente onderzoek over de Nederlandse Joden tijdens de Holocaust in Nederland. Dr. Pinchas Bar-Efrat sprak over zijn boek en Dr. Ella Florsheim, directrice van de uitgeverij Yad Vashem, gaf een kort verslag over de zes andere boeken, waarin het persoonlijke geluid zo duidelijk en toch zo verschillend naar voren komt. In de tweede zitting luisterden we naar het interview van prof. Dan Michman met Mirjam Bolle over haar ervaringen in Bergen-Belsen. Het laatste gesprek in deze zitting was een schitterende filosofisch tekstuele analyse van Dr. Yochai Atarya over het ons zozeer bekende Amor Fati, dat kort na de oorlog geschreven en gepubliceerd werd. Abel Herzberg anticipeerde menige schrijvers zoals Primo Levi en Hanna Arendt.

.