Boekpresentatie Geschiedenis van de joden in Nederland

Boekpresentatie Geschiedenis van de joden in Nederland

André Boers, die onder droevige omstandigheden in Amsterdam verblijft, kon de boekpresentatie en bijbehorend symposium van de heruitgave van "De Geschiedenis van de Joden in Nederland" gisteren (22 mei) bijwonen. Hij was bereid om daarover een verslag te schrijven, dat hierbij, met onze dank, verschijnt.

Gistermiddag vond in de Snoge (de Portugese synagoge) in Amsterdam de presentatie plaats van Geschiedenis van de joden in Nederland. Het Menasseh ben Israel Instituut en uitgeverij Balans brachten dit standaardwerk opnieuw op de markt.

Reeds eerder verschenen drie boeken met dezelfde titel, de eerste editie stamt uit de 19de eeuw en de laatste, onder redactie van J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld en I. Schöffer, uit 1995.

Het nieuwe boek staat onder redactie van Hans Blom (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie), David Wertheim (Menasseh Ben Israel Instituut), Hetty Berg (Joods Historisch Museum) en Bart Wallet (Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit).

Er zijn, in vergelijking met het boek van 1995, een aantal nieuwe hoofdstukken bijgeschreven, met name over de 18e eeuw, de 19e eeuw en over de naoorlogse periode.

 

Voorafgaand aan de presentatie vond een symposium plaats onder voorzitterschap van professor Emile Schrijver, directeur van het Joods Cultureel Kwartier.

De hoogleraren Karin Hofmeester, Evelien Gans, Judith Frishman en Bernard Wasserstein belichtten de nieuwe uitgave. En zo stonden dan op de Bima van de Snoge, de een na de ander, drie vrouwen om hun geleerde mening te delen met het publiek. Op zich een niet-alledaags gezicht in deze synagoge. Des te frappanter, omdat – verrassender- en teleurstellenderwijs – de rol van de joodse vrouw in deze nieuwe uitgave ernstig onderbelicht blijft. Dat valt op te meer omdat het boek wel degelijk aandacht schenkt aan de integratie van de joden in Nederland door de eeuwen heen. Maar de integratie van de vrouw binnen deze gemeenschap komt niet aan bod. En dat anno 2017! Ter illustratie: terwijl in het boek vele prominente joden de revue passeren, wordt de naam van de meest bekende Nederlander in de geschiedenis van de Nederlandse joden, een vrouw, zelfs niet eenmaal genoemd. En dat terwijl haar dagboek in meer dan 70 talen vertaald werd.

 

Het eerste exemplaar werd, in aanwezigheid van meer dan 300 geïnteresseerden, uitgereikt aan professor Ernst Hirsch Ballin, voormalig minister van Justitie. Hirsch Ballin sprak onder meer over de gelijkenissen, die hij meent te herkennen tussen de rooms-katholieke kerk en de synagoge. Zijn moeder was rooms-katholiek, zijn vader joods en overlevende van Buchenwald. Hirsch Ballin spreekt steeds meer in het openbaar over zijn joodse afkomst.

 

Ook deze nieuwe uitgave van de Geschiedenis van de joden in Nederland mag gerekend worden tot een van de belangrijke standaardwerken op dit gebied. U kunt hem bestellen bij het Centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis van de Nederlandse Joden in Jeruzalem. Email: dutchjew@mail.huji.ac.il tegen betaling van € 49,95 + portokosten (nader te bepalen en afhankelijk van het aantal exemplaren dat in totaal besteld wordt door in Israël woonachtige geïnteresseerden).

 

André L. Boers

 

Geschiedenis van de joden in Nederland, redactie; H. Blom, D. Wertheim, H. Berg en B. Wallet, uitgeverij Balans, 620 pgs, € 49,95 + portokosten.

 

 

.