תרומה חשובה לספרייה

תרומה חשובה לספרייה

המרכז לחקר יהדות הולנד קבל מגב' יהודית מקלר, בתו של ד"ר פנחס ויסברג (בנו), פנקס סרוק של אביה ע"ה, שהשבוע תמלאנה שלושים שנה לפטירתו. בפנקס מפורטות הבריתות שערך בהולנד אחרי המלחמה ואח"כ בארץ אחרי עלייתו.


מצ"ב דף מבוא שנכתב לנכדים עם קצת רקע וצילום של כריכת הספר.


המרכז מאד מודה לגב' מקלר על התרומה החשובה וכל מי שמעונין לעיין בספר ולראות שמות של נימולים יכול לפנות אל הספריה.

.