• Delpher- עיתונים היסטוריים
    עיתונים הולנדיים יומיים מהמאה ה17, ה18, ה19 וה20. פרויקט של הספרייה המלכותית הלאומית ההולנדית בהאג.
  • Low Countries Historical Review
    כתב עת אקדמי יוקרתי בתחום היסטורית הולנד ובלגיה מימי הביניים ועד זמננו. בהוצאת האגודה המלכותית ההולנדית ההיסטורית. מאמרים בהולנדית ובאנגלית. מקוון מ1970.
  • Nieuw Israelitisch Weekblad
    לאחורנה נסרקה כל התוכן של העתון השבועי המהתאריכים NIW) Nieuw Israelietisch Weekblad)

.