• Delpher
    Nederlandse dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw. Projekt van de Nationale bibliotheek in Den Haag.
  • Low Countries Historical Review
    Het toonaangevende tijdschrift over de geschiedenis van Nederland en Belgie vanaf de Middle Eeuwen Uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Bevat zowel Nederlandse als Engelstalige artikelen. Vanaf 1970 online.
  • Nieuw Israelitisch Weekblad
    Sinds kort is het NIW (Nieuw Israelietisch Weekblad) gedigitaliseerd vanaf 04-08-1865-t/m 30-12-1994. De digitale versie van het NIW is te bezichtigen op de kranten website van de Koninklijke Bibliotheek.

.