List of New Acquisitions

List of New Acquisitions Nr. 40 | October 2014 - June 2015

Inventory and composition: Dini Goldschmidt with the assistance of Tirtsa Safra


Categories

A. History

A.1. Dutch Jewish History
A.2. Amsterdam
A.3. Outside of Amsterdam
A.4. Colonies and overseas territories
A.5. Zionism
A.6. The Dutch in Israel
A.7. Dutch Jewish Institutes
A.8. People
A.9. Second World War
A.10. History from after WWII
A.11 Miscellaneous

B. Jewry, Jewish identity and relationship to others
B.1. (About) Jewry
B.2. Relationship Jews-Christians

C. Literature
C.1. Dutch Jewish Literature
C.2. Dutch Literature

D. Arts, Language, Music, Exhibitions and Culture

E. Family History (Genealogy)

F. Video tapes and CD'sA1 - Dutch Jewish History

 

Alliance Israelite Universelle en Godsdienst-onderwijs 1914-1935

ARC/Onderwijzer, A.S., nr. 19

 

Joodsche Congresdemonstratie 1917-1918 Der Emanzipation der Juden (voordracht)

ARC/Onderwijzer, A.S., nr. 21

 

Groniek: historisch tydschrift

Groningen, Stichting Groniek Groningen, 1991

J 113

 

Hulst, H. van, Pleysier, Arie en Scheffer, A.

Het roode vaandel volgen wij: geschiedenis van de sociaal Democratische Arbeidspartij van 1880 tot 1940

‘s-Gravenhage, Kruseman, 1969

S 130

 

 

Top

 

 

A2 Amsterdam

 

Sand, J.C.E.  en  Bakker, P.

Amsterdam zoals het leeft en werkt

Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1933

C 216

 

Roegholt, Richter Frederik

Amsterdam in de 20e eeuw:  dl. 1   (1919/1945)

Utrecht, Het Spectrum, 1976

T 99

 

Roegholt, Richter Frederik

Amsterdam in de 20e eeuw:   dl. 2 (1925/2005)

Utrecht, Het Spectrum, 1979

T 99

 

De Miranda,  Salomon Rodriques

Amsterdam  en zijne bevolking in de negentiende eeuw

Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1921

T 100

 

Brugmans, Hajo, en Brugmans, Izaak Johannes

Geschiedenis van Amsterdam

Utrecht, Het Spectrum, 1972

T 101

 

 

Top

 A3 - Outside of Amsterdam

 

De geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de stad Kampen

ARC/Mediene,  nr. 18

 

 

Top

 

 

A5 - Zionism

 

Eretz Israel 1925-1929

ARC/Onderwijzer, A.S., nr. 4

 

Zionisme, brieven en krantenknipsels van 1897

ARC/Onderwijzer, A.S., nr. 3

  

Israel – Steun en hulp aan buitenlandse Joden, met brief van Rav Aharon Kotler  1926

ARC/Onderwijzer, A.S., nr. 16

 

Hulp voor Palestina , 1914-1918 en 1929 (Disturbances 1929) Chaloetsiem, Mizrachi  1925

ARC/Onderwijzer, A.S., nr. 17

 

Zichron Ja’acov (jeugdgroep) 1995

ARC/Michman-Melkman,Jozeph nr. 6

 

Selms, Adrianus van

De verscheurde stad:  Oud Jeruzalem, waar de joden niet kunnen komen

Den Haag, Voorhoeve, 1956

Ie 89

 

 

Top

 

 

A6 - The Dutch in Israel

 

Weinberg, Abraham

“Psychosociology of the oleh”  an investigation into the problems of the adjustment of immigrants into Palestine,  based on replies to an enquiry conducted among immigrants from Holland

Jerusalem, The Israel Institute of Folklore and Ethnology, 1949

Ib 42 eng

 

 

Top

 

 

A7 - Dutch Jewish Institutes

 

Kerkgenootschap, fotocopien

ARC/Onderwijzer, A.S., nr. 7

 

Nederlands Israelitisch Seminarium, ook manuscripten

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 8

 

Organisaties, hulp aan doortrekkenden en vluchtelingen, brieven van buitenlandse rabbijnen (manuscripten)  1919-1924

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 13

 

Agoedat  Yisraeel  en ook “Hatikva” Maandblad  der N.Z.S.O.( 1927)

ARC/Onderwijzer, A.S., nr. 14

 

אגודות שונות: חברא קדישא, הכנסת אורחים, ראשית חכמה, אחוה, מקור חיים, תורה-אור

1916-1936

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 22

 

Verengingen:  Hoge Dat, Betsalel, Israel (vereniging) ; Alliance Israelite,  1925-1933

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 23

 

Agoedat Jisrael (fotocopieen)      1914-1929

ARC/Onderwijzer A.S.,  nr. 25

 

נזר גבאות קודש לישיבת שער השמיים שנת תרע"ב    1890-1917

ARC/Onderwijzer A.S.,  nr. 26

 

ראשית חכמה סיון   תרע"ג 1912  100 שנה להווסדה

ARC/Michman-Melkman, Jozeph,  nr. 12

 

 

Top

 

 

A8 - People

 

Brieven aan Hanna de Pauw-Dunner, hoofdzakelijk brieven van haar dochter  F. Melkman-de  Pauw aan haar moeder in Palestina

1941-1950

ARC/Michman-Melkman nr.5

 

Archief van R.Abraham-Onderwijzer

ARC/Onderwijzer, A.S.

 

Prive zaken en brieven -  copien 1888

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 1

 

Pekidiem en Amarkalim fotocopies van briefwisseling  1902

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 2

 

Redevoeringen en enige brieven

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 11

 

Benoeming 1917 en prive brieven en materiaal  1893-1926

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 18

 

Archief van Joel Fishman    1973-1999

ARC/Fishman, Joel

 

Manuscripten en brieven, afschriften van brieven, preken, enz.      1883-1933

ARC/Onderwijzer A.S.,  nr. 24

 

Nihom Joanne  en  Abas, Wim

Het is echt gebeurd: het levensverhaal van Wim Abas

Tsur Tsina Pub., 2014

G 450

 

Borgers, Gerrit,  Carmiggelt,S.J.

Herman Heijermans

‘s-Gravenhage, Ned.  Letterkundige Museum en Documentatie-centrum, 1964

M45 HEIJ/BOR her

 

Bloemgarten, Salvador Edmond

Henri Polak: sociaal democraat: 1868-1943

Amsterdam, 1993

G 451 BLO hen

 

Schilp, Cornelis Adrianus

Herman Heijermans

Amsterdam, Moussault, 1967

M 45 HEIJ/SCHI

 

דה לימה, נחמיה 1882-1940

בשבילי יחיד

ירושלים, ק.ק.ל.  תש"י,

Ia 183

 

Opperrabbijn  A.S. Onderwijzer, fotocopieen  1934

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 27

 

Romein, Jan en Presser, Jacob

Jacques Presser: geschenk van vrienden bij zijn zestigste verjaardag:  1899-25 februari 1959

Amsterdam, 1959

Archief Personen, nr. 189 a

 

Archief Menco (familie) Het tragische lot van een ondergedoken familie 1942-1987

ARC/Persoonlijk -Collectie nr. 13

 

Wertheim, Maurits

Isaac de Fuentes : een geschiedenis uit het geslacht de Fuentes

Amsterdam, Elsevier, 1952

M 88.1  1952

 

 

Top

 A9 - Second World War

 

Brauer, Jan en Driever, Jan

Perszuivering: De Nederlandse  pers 1844-1951

Weesp, Fibula-Van Dishoeck, 1984

Nd 31

 

Tien Jaren:  kroniek van de belangrijkste feiten in de Jaren 1938-1948

Amsterdam, Elsevier, 1948

Z 9

 

Bakker, Lambertus, en Couvee, Dirk, Kassies, Jan

Visioen en werkelijkheid: de illegale pers over de toekomst der samenleving

Den Haag, Bert Bakker/Damen, 1963

Fa 1150

 

Sandberg, Herman Willem

Witboek over de geschiedenis van het georganiseerde verzet voor en na de bevrijding

Amsterdam, Amsterdamsche Boek- en Courant-maatschappij, 1950

Fa 1151

 

Wageningen, J.

Orpheus en Ahasverus

Amsterdam, Querido, 1945

Fa 1152 PRE/WAG orp

 

Ypma, IJsbrand Nicolaas

Friesland annis Domini 1940-’45:  bijdragen tot de geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland 1940-1945

Dokkum, Kamminga, 1953

Fa 1153

 

Huizinga, Johannes

Friesland en de Tweede Wereldoorlog

Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 1966

Fa 1153

 

יחיל, לני          

הולנד ורומניה בתקופת השואה (היבטים של מחקר משווה) תשל"ג- 1972 

Archief Tweede Wereldoorlog, nr. 576

 

Schaaf, Ype

Laarzen op de Lange Pijp:  Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog

Franeker, Van Wijnen, 1994

Fa 1155

 

Kuipers, Otto

Voor vrijheid en recht: inventaris van de archieven van de Vereniging “Friesland 1940-1945”en van het door haar verzamelde en verworven documentatiemateriaal

Leeuwarden, Hedeby, 1995

Fa 1156

 

Hazeu, Willem Meijer, en  Jacob Scholten, H.P.G.

Vrolijk klimaat

‘s-Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar, 1968

S 131

 

Mulder, J.W.

Kunst in crisis en bezetting: een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945

Utrecht, Het Spectrum, 1978

Ne 117

 

 

Top

 

 

A10 History from after WWII

 

Huigens, Petrus

Israel, land van de bijbel, land van de toekomst

Baarn, Bosche & Keuning, 1960

Ie 88

 

פישמן, יואל     

קהילת יהדות הולנד שלאחר המלחמה 1944-1975

Archief na-oorlogse periode nr. 8

 

 

Top

 

 

A11 - Miscellaneous

 

Vergadering van opperrabbijnen  1916

ARC/Onderwijzer, A.S., nr. 6

 

Krantenknipsels 1949-1984

ARC/Michman-Melkman, Jozeph, nr. 6

 

Hulp aan vluchtelingen Oost-Europa – fotocopien

1904-1920

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 10

 

Dinner-Loopuit, Chawa

Weldadigheid begint in huis

Tijdschriften/Alef Beet, vol.24, nr.2  dec. 2014,  pp.22-24

 

Varia 1960-1965

ARC/Michman-Melkman, Joseph, nr. 7

 

Het Madagascarplan en andere artikelen, (MSS)

ARC/Michman-Melkman, nr. 8

 

Verschillende correspondiedocumenten 1949-1952

ARC/Michman-Melkman, nr.9

 

Brieven van en aan Jozeph Michman-Melkman 1995-2003

ARC/Michman-Melkman, nr. 10

 

Bibliotheca Rosenthaliana:  correspondentie met Leo en Rena Fuchs 1966-1983

ARC/Michman-Melkman, Jozeph, nr. 11

 

“Noach” ( is Pseud. voor Nolst Trenite, Gerard,  Gordon, J.L., en Fruen, A.J.

Het scheepsjournaal van de ark

Amsterdam, Van Kampen, 193x

Nh 29

 

Verberne, Louis G.J.

Geschiedenis van Nederland in de Jaren 1813-1850

Utrecht, Het Spectrum, 1958

S 117

 

Romein, Jan Marius

Tussen vrees en vrijheid: vijftien historische verhandelingen    (1944-1948)

Amsterdam, Querido, 1950

X 143

 

Markus, Evelyn Juliette

Antwoord op agressie: Het effect van training op het omgaan met agressief klantgedrag en bankovervallen

Rotterdam, Sanders Instituut, 2000

O 187

 

Galen Last, Hendrik van

Nederland voor de storm: politiek en literatuur in de Jaren dertig

Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1969

S 132

 

 

Top

 

 

B - Jewry, Jewish identity and relationship to others

 

Halacha, 19 Responsa  en Dankgebed 1825

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 5

 

Joodsche Congres-Demonstratie fotocopieen        1918-1919

ARC/Onderwijzer, A.S., nr. 9

 

Rabbinale zaken, kasjroet, rabbinaal huwelijk, enz.

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 12

 

 

Top

 

 


B1 - (About) Jewry

 

Etrogiem – halachische zaken Nederlands-Israelitische Hoofdsynagoge, kaarten van J. Vredenburg,   1916-1927

ARC/Onderwijzer, A.S.,  nr. 20

 

Polak, Gabriel Isaac

Siach Jitschak:  Siddoer:  de geordende gebeden voor het gehele jaar

ARC/Michman-Melkman, Jozeph, nr. 7

 

Siach Jitschak:  Siddoer :  de geordende gebeden  voor het gehele jaar

Amsterdam, N.I.K., 1979

ARC/Michman-Melkman, Jozeph, nr. 9

 

 

Top

 

 

C1 - Dutch Jewish Literature

 

Michaelis, Hanny

Onvoorzien

Amsterdam, Van Oorschot, 1966

M366 MIC onv

 

Heijermans, Herman en Leeuwe, H.H.J.de

Toneelwerken

Amsterdam, Van Oorschot, 1965

M45 HEIJ too

 

Praag, Siegfried E. van

Sam Levita’s levens-dans

Amsterdam,  Meulenhoff, 1960

M70 PRA sam 1960

 

Heijermans, Herman

Droomkoninkje: een verhaal voor grote kinderen

Amsterdam, Querido, 1964

M45 HEIJ dro 1964

 

Dekking, Henri Martinus , en  Mijnssen, Frans

Keur uit de beste vertellingen van Samuel Falkland/Herman Heijermans

Amsterdam, Querido, 1949

M45 HEIJ/DEK, 1949

 

Heijermans, Herman

Wat niet kon en andere verhalen

Amsterdam, Arbeiderspers, 1964

M45 HEIJ/CAR wat

 

Heijermans, Herman

Sabbath:  eene studie

Amsterdam, Becht, 1903

M45 HEIJ sab

 

Messel, Saul  van

Zeer zeker en zeker zeer

Rijswijk ZH, De Oude Degel, 1967

Archief Nederlands Joodse literatuur,  nr. 16

 

Falkland, Samuel

De roode flibustier, zijnde de levensgeschiedenis  van Ezechiel de Wilde: diens gedachten, aanschouwingen en leerstellingen aangaande het menschelijk geweten

Amsterdam, Van Looy, 1911

M45 HEIJ/FAL roo

 

Michaelis, Hanny

Klein voorspel

Amsterdam, J.M.Meulenhoff, 1949

M366 MIC kle

 

Wageningen,  J.

Jodenrijm 1953

Archief Nederlands Joods literatuur, nr. 117

 

 

 Top

 

 

C2 Dutch Literature

 

Multatuli

Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten

Arnhem, Gebrs. E. & M.Cohen, 1900

Ned MUL mee 1

 

Multatuli

Admiraal, Aart; Nog-eens-vrye –arbeid in Nederlands Indie

Arnhem,  Gebrs. E.&M.Cohen, 1900

Ned Mul mee 4

 

Multatuli

Millioenen-studien

Arnhem ,Gebrs.E.&M. Cohen, 1900

Ned MUL mee3  dl 2

 

Mulisch, Harry K.V.

De toekomst van gisteren:  protocol van een schrijver

Amsterdam, De Bezige Bij, 1972

M 108.18

 

Mulisch, Harry

Archibald Strohalm: roman

Amsterdam, De Bezige Bij, 1960

M 108/19

 

Mulisch, Harry

Voer voor psychologen

Amsterdam, De Bezige Bij, 1961

M 108.20

 

 

Top

 

 

D - Arts, Language, Music, Exhibitions and Culture

 

Huizinga, Johan  Hugenholtz, F.W.N.

De Nederlandse natie:  vijf opstellen

Haarlem, Tjeenk  Willink, 1960

S 129

 

Bastiaans, Jan

Isolement en bevrijding

Amsterdam, Het Spectrum, 19896

Fa 1149

 

Roon, Gerrit van

Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941

Utrecht, Het Spectrum, 1973

X 142

 

Nat, Jan en Koopmans, Jochem

Oefeningen bij de Hebreeuwse grammatica:  stukken uit het Oude Testament en woordenlijsten

Leiden, Brill, 1945

Nc 23.2

 

 

Top

 

 

F - Video tapes and CD's

 

Bramson, Jacob

Fotocollectie

DVD 36

.