Projects

פרויקטים

המטרה הכללית של המרכז לחקר תולדות יהדות הולנד הוא לעודד וליזום מחקר מדעי על תולדות היהדות ההולנדית, במובן הרחב ביותר.
למימוש מטרה זו מתנהלים מחקרים בנושאים שונים

נושאי הפרויקטים המתנהלים כיום במסגרת המכון הם:

.