הקטלוג המקוון

טלוג מקוון

הקטלוג המקוון מציג את כל הרשומות של ספרים, כתבי עת, מאמרים ומסמכים מסוגים שונים, כולל פרסומי מולטימדיה, הנמצאים בספרית המרכז לחקר תולדות יהדות הולנד.

למידע על אופן השימוש בקטלוג המקוון לחץ כאן.

לגישה ישירה לקטלוג עצמו לחץ כאן.

רכישות


רשימה של רכישות חדשות, שנתרמו או נקנו על ידי הספריה של המרכז לחקר תולדות יהדות הולנד, מתפרסמת באופן סדיר. סקירה כללית של הרכישות ניתן למצוא כאן.

למידע נוסף על רכישות חדשות ראה כאן.

מתנות

סקירה של ספרים שנתרמו לספרייתנו בחודש האחרון ניתן למצוא כאן.

.