ארכיונים

ארכיונים בהולנד
ארכיונים בישראל
 • ארכיונים בישראל
  מפתח אלפה-בתי או מחולק לפי תחום לארכיונים בישראל עם חיבור ישיר לאתר הארכיון המוזכר.
 • האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
  האיגוד הוא עמותה מקצועית שבה חברים מנהלי ארכיונים, ארכיונאים, מנהלי רשומות, עובדי מגנזות וכן עובדים בתחום השימור והשיקום של חומר ארכיוני
  באיגוד כ-450 חברים ועמיתים.
  חברות באיגוד מאפשר לחברים לקדם את רמתם המקצועית באמצעות ימי עיון, קורסים, סמינרים וסדנאות.
 • הארכיונים המרכזיים לתולדות העם היהודי
  אוסף מקיף ביותר של מסמכים, פנקסים ורשימות הנוגעים להיסטוריה יהודית בתפוצות מימי הביניים ועד ימינו אלה. חומר מקורי מאמסטרדם ומיקרופילמים מארכיוני הקהילה הפורטוגזית והקהילה האשכנזית באמסטרדם ופנקסים מ- Leeuwarden
 • הארכיון הציוני המרכזי
  הארכיון הרשמי של מוסדות התנועה הציונית, בעיקר של הארגון הציוני העולמי, הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד והקונגרס היהודי העולמי.
.