Archieven

Archieven in Nederland
Archieven in Israel
 • Archieven in Israel
  Index van archieven ingedeeld volgens Alef-Bet of volgens onderwerp met directe link naar het betreffende archief.
 • De Vereniging van Archivarissen en Informatie in Israel
  Een professionele organizatie van archivarissen en andere deskundigen op het gebied van archieven en het bewaren en restaureren van archief materiaal. De vereniging telt 450 leden en bevordert de professie door middel van studiedagen, cursussen, en symposia.
 • Central Archives for the History of the Jewish People
  Dit archief beoogt een schat aan historische documentatie te geven die de geschiedenis van het Joodse volk weergeeft. Uit Nederland is er bijv. origineel materiaal aanwezig uit Amsterdam en microfilms van archieven van Portugese en Ashkenazische gemeentes in Amsterdam, of pinkassim uit Leeuwarden.
 • Central Zionist Archives
  Dit archief van de zionistische beweging bevat data van de jaren 1880 tot 1970, voornamelijk archieven van de World Zionist Organization, de Jewish Agency, het Joods Nationaal Fonds, Keren Hayesod en van het World Jewish Congress.
.