Nederlanders in Israel

 • Irgoen Olei Holland
  Informatie van de vereniging die zich inzet voor de immigranten uit Nederland in Israël.
 • Ajalah
  Ajalah behartigt de belangen van diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en het voormalig Nederlands-Indië werden vervolgd en thans in Israël zijn gevestigd.
 • Elah
  Informatie over het centrum voor psycho-sociale begeleiding voor vanuit Nederland afkomstigen en hun families.
 • Stichting Collectieve Marorgelden Israël
  Organisatie die zorgdraagt voor het verdelen van gedeeltelijke restitutie van Nederlands-Joodse tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog.
 • Beth Juliana
  Bejaardencentrum in Herzliya, gebouwd op initiatief van leden van de Nederlandse gemeenschap in Israël.
 • The Dutch Forum in Israel
  Een initiatief van jonge Nederlandse professionals die, door middel van leuke activiteiten en een gezellige Hollandse sfeer hun netwerk willen uitbreiden.
 • Dutch School Israel
  De Nederlandse School Israël is een door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) erkende Nederlandse Taal- en Cultuur (NTC) school. De school biedt onderwijs aan Nederlandse en Vlaamse kinderen en verzorgt Nederlandse taalcursussen voor volwassenen. 
.