ספרים למכירה

אנו מציגים כאן סקירה של העתקים של ספרים הנמצאים בספריתנו שניתנים לרכישה. רשימת הספרים נמצאת כאן.

עבור מידע איך לרכוש את הספרים שלנו, כולל מחירים נא לפנות לספרנית שלנו דיני גולדשמידט במס' טלפון: +972 (0)2 5881417 או לדוא"ל dina.goldschmidt@gmail.com.

כמוכן ניתן לקבל מידע דרך משרדנו במס' טל' +972 (0)2 5880242 או בדוא"ל .dutchjew@cc.huji.ac.il

.