Boeken Te Koop

Wij geven hier een overzicht van extra exemplaren van boeken in onze bibliotheek welke overgenomen kunnen worden. De lijst van boeken is hier beschikbaar.

Voor prijsinformatie en voor meer informatie over het aanschaffen van boeken, kunt u zich wenden tot onze bibliothecaresse Dini Goldschmidt, via telefoonnummer +972 (0)2 5881417 of per e-mail dina.goldschmidt@gmail.com.

U kunt ook naar ons kantoor bellen +972 (0)2 5880242 of een e-mail sturen dutchjew@cc.huji.ac.il.

.