Tijdschriften

De bibliotheek heeft een rijke collectie van tijdschriften. Tevens zijn er in de loop der jaren 113 historische tijdschriften in microfiche formaat aangeschaft. Onder deze tijdschriften bevinden zich zowel landelijke bladen als regionale kranten en tijdschriften. De oudste krant, Gazeta de Amsterdam, dateert van 1674, en is de eerste Joodse krant die ooit gepubliceerd is. In deze krant komt de geschiedenis van de Joden van Amsterdam aan de orde.

Een lijst van deze microfiche tijdschriften vindt u hier.

Aangezien speciale apparatuur gebruikt moet worden om microfiches te kunnen lezen, kunnen deze tijdschriften alleen in de bibliotheek geconsulteerd worden. De bibliotheek heeft het plan deze tijdschriften in de toekomst te digitaliseren en ze daarna via internet voor het algemene publiek openbaar te maken, zodat men van huis uit de volledige inhoud van alle nummers kan lezen. Dit is echter een groot en kostbaar project en wij hopen dat we dit op den duur ten uitvoer kunnen brengen in samenwerking met andere organisaties.

.