ארכיונים של המרכז & פלטפורם

ארכיונים של המרכז ושל פלטפורם

הארכיון של המרכז לחקר יהדות הולנד וארכיון הפלטפורם (ארגון הגג של הארגונים יוצאי הולנד בישראל).

הקדמה ותיאור
מטרת המרכז להגיע לרישום ולארגון מלא של כל החומר הארכיוני המצוי במשרד המרכז מאז היווסדו בשנת 1968 . המסמכים החשובים ביותר ייסרקו ויהיו זמינים בצורה דיגיטאלית. 

בשלב ראשון יאורגן החומר בקטגוריות כגון: דוחות שנתיים, תיאור פרויקטים, מידע על כנסים בינלאומיים, מידע מנהלי של המרכז, סיכומי ועדות וישיבות של הועד המנהל ושל הועדה האקדמית. חלק מן החומר ייסרק ויהיה נגיש לציבור, השאר יישאר חסוי במידה זו או אחרת אחרי שיאוחסן בצורה נאותה.

ייחודו של הפרויקט
חומר ארכיוני הקשור בתולדות המרכז הוא חלק מתולדות הקהילה ההולנדית בישראל. ארגון חומר זה הוא צעד ראשון של פרויקט גדול יותר: ארגון ודיגיטציה של כל הארכיונים של הארגונים ההולנדיים בישראל.

מטרות הפרויקט 
כאמור המטרה היא לארגן ולסרוק את החומר הארכיוני של כל הארגונים ההולנדיים העיקריים בישראל . המרכז שלנו רכש לאחרונה תוכנה מיוחדת לקטלוג ספרים וחומר ארכיוני מתוצרת חברת אידיאה אשר גם תומכת ביישומים שלה. מערכת קטלוג זו מאפשרת קישורים אל המסמכים הסרוקים.

סיום

המרכז סיימה הפרויקט הראשון: מחשוב וסירוק של הארכיון של אס.פי.איי (SPI - ארגון הגג של כל הארגונים ההולנדיים בישראל) בספטמבר 2012. הצגה לציבור ניתנה במרכז ב-15 לאוקטובר 2012. לציפייה בהצגה תלחץ כאן.

 

קראו על החוויות בארכיון של המרכז לחקר יהדות הולנד.

.