Archivering Centrum & SPI

Inleiding en Beschrijving

Het Centrum is van plan om een overzicht te maken van al het archiefmateriaal dat zich in de loop der jaren verzameld heeft vanaf de oprichtingsdatum in 1968, en dat een inzicht geeft in de geschiedenis van het Centrum.

Momenteel is een begin gemaakt met een indeling van al het beschikbare materiaal. Mogelijke onderwerpen zijn: Jaarrapporten, beschrijving van projecten, informatie over de syumposia, kantoor administratie, verslagen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van de Akademische Raad, lezingen, enz.

In het volgende stadium zal uitgezocht worden welke informatie openbaar en gedigitaliseerd kan worden en welk materiaal als "gevoelig" moet worden geclassificeerd. Daarna zullen de documenten op de juiste wijze georganiseerd en opgeslagen worden

Uniek project

Het archiefmateriaal van het centrum is een deel van de collectieve geschiedenis van de Nederlandse gemeenschap in Israël en is het begin van een uitgebreider project dat de archieven van alle Nederlandse organisaties in Israël zal beschrijven. Een deel van de geschiedenis van de Nederlandse gemeenschap in Israëlzal op deze manier door dit archiefmateriaal worden beschreven.

Doelstelling van het project

Het doel van dit project is dat uiteindelijk de archieven van alle belangrijke Nederlandse organisaties in Israël beschreven zullen worden. Het Centrum heeft zijn invoersysteem vernieuwd en gebruikt nu een modern en uitgebreid programma verstrekt en onderhouden door Idea. Dit programma is uitermate geschikt om archiefmateriaal te behandelen en gedigitaliseerde documenten kunnen eraan verbonden worden.

Afronding

Het Centrum heeft haar eerste project, het inventariseren en digitaliseren van het archief van SPI (Stichting Platform Israel - het overkoepelend orgaan van alle Nederlandse organisaties in Israel), eind september 2012 voltooid. Een uitleg hierover werd op 15 oktober 2012 gegeven in een openbare presentatie georganiseerd door het Centrum. De presentatie kan hier bekeken worden.

 

Lees over de ervaringen in het Archief van het Centrum voor Onderzoek naar de Geschiednis der Nederlandse Joden.

.