תרגום ספרים לעברית ופרסומם

תרגום מקורות היסטוריים לעברית ופרסומם.

במסגרת פרויקט זה יתורגמו בשנים הבאות הכותרים הבאים:

1. האוטוביוגרפיה של אוריאל דה קוסטה
אוריאל דה קוסטה כתב חיבור זה בלטינית בשנת 1640, זמן קצר לפני ששם קץ לחייו. דה קוסטה הוחרם פעמיים על ידי הממסד הרבני של קהילתו בגלל דעותיו שחרגו מן האמונות המקובלות. הוא סוקר בחיבור זה את תולדות חייו למן היותו אנוס בפורטוגל ועד לסכסוכיו עם הממסד הפורטוגזי באמסטרדם בגלל התבטאויותיו ביחס ליהדות התלמודית וכפירתו באמונה בהישארות הנפש.

2. רבי משה חגיז , שפת אמת (אמסטרדם 1707 )
רבי משה חגיז הגיע מארץ ישראל לאמסטרדם כשד"ר (שליח דרבנן). בספרו הוא מבקר בחריפות את היהודים הפורטוגזים בעיר זו, אשר, לפי דעתו סטו מן היהדות האותנטית בגלל עושרם הרב. בחיבורו הוא מתפלמס עמם על אודות הדעה הרווחת בין היהודי ם הפורטוגזים, כי ארץ ישראל איבדה את מרכזיותה הדתית, וכי אין עוד מצווה דתית לתרום כספים כדי לחזק את הישוב היהודי בירושלים.

3. מנשה בן ישראל The Humble addresses
חיבור זה מכיל את הבקשה ששטח ר' מנשה בן ישראל בפני שליט אנגליה, אוליבר קרומבל בשנת 1655 ובו ניסה לשכנע אותו בנחיצות של שיבת היהודים לאנגליה. חיבור זה, הכתוב בשפה האנגלית, הוא בין הכתבים האפולוגטיים החשובים ביותר שנכתבו על ידי יהודים בראשית העת החדשה.

4. איזק דה פינטו The history of the de Pinto family.
תולדות משפחת דה-פינטו בשפה הפורטוגזית . החיבור מתאר את תולדות אחת המשפחות העשירות ביותר באמסטרדם, למן קבלתם את הדת הנוצרית בחצי האי האיברי בסוף המאה ה-15 ועד לשובם של צאצאי המשפחה ליהדות באמסטרדם באמצע המאה ה-17.

5. הסכמות של הקהילה האשכנזית באמסטרדם.
ספר זה כולל את תקנות הקהילה האשכנזית באמסטרדם וסדריה בראשית המאה ה-18. ההסכמות משקפות את אופייה הדתי, הכלכלי והחברתי של קהילה האשכנזית , שהפכה לאחד המרכזים החשובים ביותר של העולם האשכנזי המערבי.

6. יצחק דה פינטו. Reflexoes Politicas
עבודה זו נכתבה על ידי הפילוסוף והכלכלן יצחק דה פינטו באמצע המאה ה-18 בשפה הפורטוגזית. 
היא אחת המסות הכלכליות פוליטיות הראשונות שנכתבו בידי יהודי. מאמר יוצא דופן זה העוסק במצבם הבלתי יציב של היהודים הפורטוגזיים באמסטרדם לאחר המשבר הכלכלי של ראשית המאה ה-18 תורם רבות להבנת המדיניות של היהודים הפורטוגזיים בפיתוח ההתיישבות היהודית בסורינאם. 

7. דברי הימים על מקורותיה של הקהילה היהודית באמסטרדם.
הספר מכיל כמה וכמה חיבורים המתארים את תולדות ראשית הקהילה היהודית באמסטרדם, במאות ה-17 וה-18. בין המחברים דניאל לוי דה באריוס, משה בן אורי הלוי ודוד פרנקו מנדס.

8. אנתולוגיה של כתבי נוסעים על קהילות יהודיות בהולנד.
קטעים מתוך כתבי נוסעים נוצריים שביקרו בהולנד במאות ה-17 וה-18 ופגשו יהודים ובעיקר ספרדים באמסטרדם. האוסף כולל מבחר קטעי יומנים ורשמי מסע של נוסעים נוצרים אלה.

9. דברי הימים לאברהם חיים בראטברד (יידיש).(1740-1752 )
ייחודו של חיבור זה היא סקירת אירועים מחיי היום-יום של יהודים באמסטרדם באמצע המאה ה-18. זהו אחד החיבורים הספרותיים החשובים שנכתבו ביידיש בהולנד.

10. משה פיריירה דה פאיווה - על יהודי קוצ'ין
Mosseh Pereira da Pavia, Notisias dos Judeos de Cochin
העבודה הודפסה באמסטרדם על ידי כמה מדפיסים ספרדים בשנת 1685 והיא מציעה לקורא תיאור קסום של תולדות הקהילה היהודית בקוצ'ין , הודו, ומהווה מקור ייחודי למחקר על היהודים במזרח הרחוק.

.