Vertalingen naar Ivriet

Vertaling en Publicatie van Historiche Bronnen naar Hebreeuws

Het Centrum voor Onderzoek naar de Geschiedenis der Nederlandse Joden zal een aantal boeken publiceren welke vertalingen zijn van werken welke van centraal belang zijn voor de geschiedenis van het Nederlandse Jodendom startend vanaf het begin van de 17e eeuw.

Behalve hun historische waarde zijn de verschillende werken en teksten welke in het project zijn opgenomen, van grote culturele waarde en het is van groot belang dat deze werken aan een groter publiek beschikbaar worden gesteld en onderdeel worden van het culturele goed van de Joodse gemeenschap in Israel.

Het publiceren van deze teksten vertaald naar het Hebreeuws (of het her-publiceren van nieuwe edities van Hebreeuwse teksten uit de 17e en 18e eeuw) biedt de mogelijkheid tot besturdering in universiteiten in Israel en tegelijkertijd maakt het de werken beschikbaar voor geïnteresseerde lezers.

De volgende titels zullen worden opgenomen in het project en in de komende jaren worden gepubliceerd:

1. The Autobiography of Uriel da Costa (Exemplar Humanae Vitae)
Uriel da Costa schreef dit werk in het Latijn in 1640, kort voordat hij zichzelf van het leven beroofde. In dit werk schreef Da Costa, die twee maal uit de Joodse gemeenschap in Amsterdam werd verbannen vanwege zijn heterodoxe opvattingen, zijn levensverhaal strekkend van zijn dagen als converso in Portugal, tot aan zijn conflicten met de Joodse autoriteiten in Nederland, welke het resultaat zijn van het uiten van zijn bedenkingen jegens het Talmoedische Jodendom en het ontkennen van de onsterfbaarheid van de ziel.
2. Rabbi Moses Hagiz, Sefat Emeth (Amsterdam, 1707)
In dit werk heeft R. Moses Hagiz, een rabbijn die van Palestina naar Nederland kwam om gelden te verzamelen voor het oprichten van een jeshiwa in Jeruzalem, zijn bijtende kritiek opgenomen jegens het Sefardische Jodendom in Amsterdam, welke in zijn opinie van het authentieke Jodendom was verwijderd geraakt door haar grote rijkdom. Hagiz bestreed hoofdzakelijk de mening welke werd geuit onder Amsterdamse Joden dat het land Israel zijn religieuze centrale positie had verloren en dat daarmee ook de verplichting verviel om gelden voor Joden levend in Jeruzalem beschikbaar te stellen.
3. Menasseh ben Israel, The Humble Addresses
Dit werk is het pleidooi van de Sefardische Rabbijn Menasseh ben Israel aan Oliver Cromweel in 1655, waarin hij pleitte voor toestemming van Joden om zich in Engeland te vestigen. The Humble Addresses, geschreven in het Engels, is een van de belangrijkste apologetische werken geschreven door Joden in de vroege moderne periode.
4. Isaac de Pinto, The History of the De Pinto Family
Dit werk is een familiekroniek, geschreven in het Portugees, waarin de geschiedenis van een van de rijkste Sefardische families in Amsterdam, van de tijd dat de familieleden zich bekeerden tot het Christendom op het Iberisch schiereiland aan het eind van de 15e eeuw, tot aan de terugkeer van haar afstammelingen naar het Jodendom in het midden van de 17e eeuw.
5. The Hascamot (Regulations) of the Ashkenazi Community in Amsterdam

Dit werk bevat de reglementen en verordeningen opgesteld door de Ashkenasische gemeenschap in Amsterdam aan het begin van de 18e eeuw. Deze reglementen wierpen een licht op het religieuze, sociale en culturele karakter van deze gemeenschap, welke een van de toonaangevende centra van de Westerse Ashkenazische wereld werd.
6. Isaac de Pinto, Reflexôes Politicas

Dit werk, geschreven in het Portugees door de Sefardische filosoof en econoom Isaac de Pinto halverwege de 18e eeuw, is een van de eerste politiek-economische verhandelingen geschreven door een Jood. Dit buitengewone opstel, waarin de precaire sociale situatie van Portugese Joden in Amsterdam na de economische crisis aan het begin van de 18e eeuw wordt beschreven, is van groot belang voor het begrijpen van het beleid van de Portugese gemeenschap met betrekking tot de ontwikkeling van de Joodse vestiging in Suriname.
7. Chronicles on the Origins of the Jewish Community in Amsterdam

Dit werk bevat verscheidene kronieken geschreven in de 17e en 18e eeuw waarin het begin van de Joodse gemeenschap in Amsterdam wordt beschreven. De auteurs van dit werk zijn onder andere Daniel Levi de Barrios, Moses zoon va Uri Halevi, en David Franco Mendes.
8. Anthology of Travelers' Writings on the Jewish Communities in Holland

Deze collectie bevat gedeeltes uit dagboeken en reisverslagen van Christenen die Nederland bezochten in de 17e en 18e eeuw en waarin zij hun indrukken van ontmoetingen met Joden in Nederland beschreven, in het bijzonder met de Sefardische Joden in Amsterdam.
9. The Chronicle of Abraham Hayim Braatbard (1740-1752)
Deze unieke kroniek beschrijft episodes van de geschiedenis van de Joden in Amsterdam en illustreert hun dagelijkse leven in het midden van de 18e eeuw. Het is een van de meest belangrijke literaire werken geschreven in het Jiddisch in Nederland.
10. Mosseh Periera da Paiva, Notisias dos Judeos de Cochin
Dit werk, gedrukt in Amsterdam in 1685 door een lid van de plaatselijke Sefardische gemeenschap, biedt een fascinerende beschrijving van de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Cochin, India, en vormt een unieke bron voor de besturdering van de geschiedenis van Joden in het Verre Oosten.

 

.