חזנות חרונינגן

מבוא ורקע

המסורת הליטורגית היהודית מחרוני נגן היא אוצר מוסיקלי נכבד. כמשתייכת לענף ההולך ונעלם של המסורת הליטורגית אשכנזית-מערבית, היא מכילה אלמנטים מהנוסח העתיק של יהודי גרמניה (בניגוד לליטורגיה המזרח אירופאית המשתלטת כיום) המשולבים ביצירות מוסיקליות מקומיות וחדישות יותר. כמה מיצירות חדישות אלה הולחנו במאה ה-19 בידי דורות חדשים של חזנים שהיו בקיאים בתרבות המוסיקלית הכללית של מערב אירופה.

ייחודיות הפרויקט

המקור העיקרי של פרויקט זה הוא אוסף כתבי יד בשם "קול יהודה" (או כפי שנכתב: "KAUL JEHOEDOH" )שנרשמו ב-1928 בידי ב.מ.שטרן מפי החזן י.ו. פלייסהאואר, החזן הראשי בחרוני נגן. מסמך ייחודי זה , בן 172 דפים, מכיל את המוסיקה לרובו של המחזור הליטורגי, והוא דוגמה אופיינית לסגנון המערב אירופאי, אשר בזמנו שלט גם במוסיקה של בתי הכנסת בהולנד.

קיימים פרסומים מעטים מאד המתעדים את המסורת האשכנזית-מערבית ולכן פרסומו של אוסף זה הוא תוספת חשובה ביותר בתחום של מוסיקה ליטורגית יהודית. פרויקט זה ופרסום הספר באים בראש ובראשונה כדי לשמר את המסורת הליטורגית היהודית בהולנד כפי שנמצאה בכתב היד הייחודי של פלייסהאואר. בהיותו תיעוד נדיר של מסורת נכחדת למרבה הצער, שימורו והנחלתו לדורות הבאים הם חיוניים. כפי שנכתב בידי ב.מ. שטרן במבוא לכתב היד (1928): "אספתי נעימות שאין למצוא אותן בשום ספר חזנות.... אם בעתיד יהיה אוסף של חזנות הולנדית אני מקווה שאוסף זה יתרום ויעזור לדורות הבאים"

פרסום כזה, ברפרטואר הייחודי והעשיר שלו, לא ישרת רק את הקהילה ההולנדית אלא את כל המגזר האקדמי ולואי שישמש חזנים ובבתי כנסת ברחבי העולם הלהוטים לגלות מחדש את שרשי המסורות האשכנזיות.

מטרות הפרויקט

מטרת הפרויקט הוא לפרסם ספר, מלווה בתקליטור, שכותרתו: " המסורת הליטורגית האשכנזית-מערבית של חרונינגן (הולנד)" במסגרת הסדרות "יובל" ו- "אנתולוגיה של מסורות מוסיקה בישראל" של המרכז לחקר המוסיקה היהודית שבאוניברסיטה העברית בירושלים.

הספר שיהיה תלת-לשוני (אנגלית-עברית-הולנדית) יכלול את התעתיקים המוסיקליים של הרפרטואר הליטורגי המופיעים בכתב יד זה, יחד עם גרסאות של קטעים קרובים מאמסטרדם, אנגליה, צרפת, גרמניה וחלקים אחרים של האיזור האשכנזי-מערבי. הסברים הכתובים בידי טובי המומחים בתחום המוסיקה ליטורגית אשכנזית יובאו אחרי כל קטע. מבוא כללי יביא את החומר מחרונינגן בפרספקטיבה הכלליתשל חקר המוסיקה הליטורגית האשכנזית.

התקליטור יכלול מבחר של קטעים מתוך הספר שהוקלטו בשטח והשמורים בארכיון הצליל הלאומי שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, וכן הקלטות חדשות, מקוריות, שנעשו במיוחד עבור הפרויקט הזה. ספרון המתאר את הקטעים יוצמד באלבום לתקליטור. 

הפרויקט כולו (ספר ואלבום התקליטור) אמור להסתיים תוך שנתיים.

האנשים המעורבים בפרויקט

הפרויקט מתבצע בפיקוחו של פרופ' אדווין סרוסי, ראש המכון לחקר המוסיקה היהודית של האוניברסיטה העברית בירושלים וחבר המועצה האקדמית של המרכז לחקר יהדות הולנד. העיבודים וההקלטות, החלק הפרקטי של הפרויקט, ינוהלו בידי ריימונד גולדשטיין- המעבד/מלחין (וכן מנצח עוזר) של בית הכנסת הגדול בירושלים, ומלמד במכון לחזנות בתלאביב ובאקדמיה למוסיקה ומחול ע"ש רובין שבירושלים.

.