תקנות

תקנות הקהילה הפורטוגזית (ספרדית) באמסטרדם בשנים 1639 - 1800

בפרויקט זה עומדות להתפרסם התקנות הנ"ל במהדורה מדעית.

המהדורה המדעית/בקורתית של התקנות יכלול את הטקסט המקורי בפורטוגזית עם תרגום עברי ובליווי מבוא נרחב, הערות וביבליוגרפיות.

פרסום תקנות הקהילה הפורטוגזית באמסטרדם 1639 - 1800 יפגיש את הקורא העברי, אשר אינו קורא פורטוגזית, עם אחד המסמכים המרכזיים של תולדות הקהילה הפורטוגזית ויאפשר את חקר תולדות הקהילה במישרין.

.