Over De Bibliotheek

De collectie boeken en archieven van de Stichting voor Onderzoek naar de Geschiedenis van de Nederlandse Joden is de grootste Nederlandstalige collectie in Israël op het gebied van het Nederlandse Jodendom. Met zijn duizenden titels is de collectie een waardevolle bron van informatie voor allen die zich interesseren voor de geschiedenis van de Joden in Nederland.

Behalve de ongeveer 4000 boeken zijn het met name de grote collecties van archiefmateriaal die de collectie zo waardevol maken Zij bevatten onder meer persoonlijke archieven van bekende Nederlandse Joden zoals van de schrijfster Clara Asscher-Pinkhof. Verder documenten, brieven, jaarverslagen van verenigingen, historische tijdschriften, enz. Ook audio-visueel materiaal is een onderdeel van de collectie.

 

Daarenboven bezitten wij onder andere enkele prachtige uitgaven die zijn gedrukt bij zeventiende-eeuwse Amsterdams Joodse drukkerijen. Uniek materiaal is in de loop der jaren aan de Stichting geschonken door Nederlandse rabbijnen, historici, verzamelaars en anderen. Kaarten, monografieën, pamfletten en andere documenten zijn in archiefdozen ondergebracht teneinde ze te preserveren.

 

De collectie van boeken en archieven is gevestigd in het Yizhak Rabin gebouw voor Joodse Studies, de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem, Mount Scopus, in de ruime bibliotheek die in december 2008 is geopend. Sommige boeken kunnen alleen ter plaatse worden ingekeken, maar er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om boeken te lenen. Voor leden van de Amuta en voor studenten is dit gratis. Een kopieermachine is aanwezig.

 

Regelmatig verschijnt een nieuwe aanwinstenlijst van aangekochte of ten geschenke ontvangen boeken en documenten op de website. Het catalogussysteem is online en wordt steeds bijgewerkt en een deel van de collectie is gedigitaliseerd.

 

Bezoekers kunnen advies krijgen als ze zich in een bepaald onderwerp willen verdiepen en eventueel nadere afspraken maken met onze medewerkers. Als u langs wilt komen, neem dan eerst even contact met ons op. Telefoonnummers +972 (0)2 588 0242 (kantoor) of +972 (0)2 588 1417 (bibliotheek). Het email adres van onze bibliothecaresse, mevr. Dini Goldschmidt, is dina.goldschmidt@gmail.com.

 

.