הנהלת העמותה

באסיפת החברים שנערכה ב-28 במאי 2012 נבחרה הנהלה חדשה על ידי חברים זכות הצבעה באסיפות העמותה.

הוועד הפועל של העמותה מורכב כדלהלן:

מר אנדרי בורס, יושב ראש וגזבר
גב' נאני בייקמן, מזכיר
מר חנן בועזסון, חבר
גב' חוה דינר, חברה
ד"ר תרצה לוי ברנפלד, חברה
ד"ר אלדד קיש, חבר
פרופ' דן מכמן, חבר
מר משה נורדהיים, חבר

.