Het Bestuur

Op de ledenvergadering van 28 mei 2012 is het bestuur met algemene stemmen herkozen door de stemgerechtigde leden van de Stichting.

 

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit:

 

Andre Boers, voorzitter en penningmeester
Nannie Beekman, secretaris
Hanan Boasson, lid
Chava Dinner-Loopuit, lid
Dr. Tirtsah Levie Bernfeld, lid
Dr. Eldad Kisch, lid
Prof. Dan Michman, lid
Moshe Nordheim, lid

.