הועד האקדמי

שמות חברי הועדה המרכז לחקר יהדות הולנד מנוהל על ידי ועדה, המורכבת מנציגים של האוניברסיטה העברית בירושלים

.